Noorderzon dolgelukkig met beoordeling Fonds Podiumkunsten

Geplaatst op: 02 aug 2016

Vandaag is bekend geworden welke landelijke festivals de volgende vier jaar kunnen rekenen op een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. Noorderzon kreeg een prachtige beoordeling en wij mogen rekenen op de maximale jaarlijkse bijdrage voor de categorie ‘Festivals Groot’ à EUR 250.000 plus een aanvullende bijdrage voor het mogelijk maken van (internationale) coproducties (EUR 50.000). Dat betekent dat wij de lijn die wij in de afgelopen jaren hebben ingezet kunnen voortzetten.

Wij zijn met name dolgelukkig met de manier waarop de beoordelingscommissie onze activiteiten en behaalde resultaten omschrijft.

De commissie prijst Noorderzons “grensoverschreidende keuzes” en onze ambitie om “cutting edge zonder highbrow” te zijn.

“De maatschappelijke en culturele actualiteit van de gepresenteerde voorstellingen veroorzaakt een grote zeggingskracht. Deze wordt volgens de commissie versterkt door de aansprekende manier waarop het festival het publiek door de programmering gidst.”

“De aanpak waarin high en low culture samengaan, trekt volgens de commissie nationaal en internationaal de nodige aandacht. In 2015 werd deze waarde van het festival benadrukt door de toekenning van de Europese EFFE-award voor excellence.”

“Onder andere kenmerkt Noorderzon zich door een open houding naar de buitenwereld en streeft de organisatie er naar zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het festival.”

Onze score:
Artistieke kwaliteit – zeer goed
Bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten – goed
Ondernemerschap – zeer goed
Bijdrage aan de pluriformiteit (in de programmering) – zeer goed
Geografische spreiding – ruim voldoende (er zijn meer festivals in Groningen)
Bijdrage of cofinanciering lokale overheden – zeer goed

Lees hier alle adviezen.

 

 

Podiumkunstenfestivals vallen opnieuw buiten de boot

Reactie op subsidiebesluiten Fonds Podiumkunsten van de Verenigde Podiumkunstenfestivals

Op 2 augustus zijn de subsidiebesluiten voor de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt. Voor enkelen goed nieuws, voor velen een teleurstelling.

Er was een uiterst klein budget van 2,1 miljoen beschikbaar voor bijna alle Nederlandse podiumkunstenfestivals. Het budget werd maar liefst 4x overvraagd. Van de 34 positief beoordeelde festival-aanvragen (in totaal vroegen 54 festivals aan), kunnen naar nu blijkt slechts 12 festivals en concoursen rekenen op financiële ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten. Daarmee valt bijna twee-derde (65%) van de positief beoordeelde aanvragers opnieuw buiten de boot. Dit ondanks een goede beoordeling en vaak ook een geweldige (inter)nationale staat van dienst. De landelijke podiumkunstenfestivals zitten in zwaar weer. Ze staan centraal in (inter)nationale en lokale culturele infrastructuren, maar staan aan de zijlijn als het gaat om cultuurbeleid en budgetverdeling. Dat moét anders.

Samen met meer dan 35 festivals van Groningen tot Middelburg werken wij informeel samen voor de verbetering van de positie van de podiumkunstenfestivals. Wij hopen dat de Tweede Kamer met Prinsjesdag besluit structureel extra geld beschikbaar te stellen voor cultuur en voor de podiumkunstenfestivals. Een structurele budgetverhoging van 2,5 miljoen in de jaren 2017 - 2020 is broodnodig.

Terug