Oproep: CBK, Platform GRAS & Noorderzon zoeken kunstenaars

Geplaatst op: 03 feb 2017

Ontwerp een lichtkunstwerk in de ruimste zin van het woord

Jaarlijks realiseert het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) een kunstopdracht tijdens Noorderzon Performing Arts Festival Groningen in nauwe samenwerking met Platform GRAS en Noorderzon. Vorig jaar was dat een sculptuur van 3.500 planken op de speelweide, eerder was dat onder andere een tijdelijk paviljoen dat als brug over de vijver fungeerde en een uitkijktoren. Op dit moment zoeken we kunstenaars die de opdracht van 2017 willen realiseren. Geïnteresseerden kunnen t/m 19 februari 2017 een voorstel indienen, daarna vindt een selectie plaats.

We zoeken kunstenaars, vormgevers of architecten die een opleiding in een van deze disciplines hebben genoten en professioneel werkzaam zijn op een van deze terreinen. Je woont en/of werkt in Groningen. Verder is het belangrijk dat je nog niet veel ervaring hebt met werken in de openbare ruimte of in opdracht. De jaarlijkse opdracht is bedoeld als talentontwikkelingstraject. Daarom zoeken we kunstenaars die willen leren. Je mag eventueel in duo of collectief werken.

De opdracht
De uiteindelijke opdracht luidt: ontwerp een lichtkunstwerk in de ruimste zin van het woord. Het mag experimenteel zijn. De plaats van het werk is rond of op de grote vijver naast de Leliesingel in het Noorderplantsoen. En verder, het werk is alle dagen van het festival te zien, horen, ruiken of te voelen en houdt rekening met de veiligheid van de bezoekers. Het kunstwerk mag geen blijvende schade voor het park opleveren. Noorderzon is een duurzaam festival, het werk moet daarbij aansluiten en vandalismebestendig zijn. Interactieve kunstwerken genieten de voorkeur. En indien van toepassing ben je zelf gedurende het festival verantwoordelijk voor het toezicht en gebruik van het werk.

Belangrijke thema’s voor de opdracht zijn dit jaar: licht in relatie tot veiligheid en lichtvervuiling. Hoe ga je daarmee om als je weet dat dit een gegeven is? En kan dit leiden tot verrassende nieuwe inzichten?

Wat moet je doen?
We vragen kunstenaars, vormgevers en architecten die de Noorderzonopdracht 2017 willen realiseren een idee, voorstel of schets in te dienen én een beknopt portfolio. Het voorstel mag maximaal 1 A4’tje zijn. Alle inzendingen worden bekeken, vervolgens worden drie plannen gekozen die verder mogen worden uitgewerkt. Tegenover deze uitwerking staat een honorarium. Uiteindelijk wordt één plan uitgevoerd. Bij deze uitvoering krijg je ondersteuning van een inhoudelijk adviseur. Plannen kunnen uiterlijk 19 februari bij Pieter Duijser van het CBK worden ingediend via pieter.duijser@cbk.groningen.nl. Heb je vragen over het budget of wil je meer info, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Pieter: (050) 368 01 60.

CBK
Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) ondersteunt de beeldende-kunstsector en maakt deze met een divers aanbod toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. Het CBK is een professionele verbinder tussen kunst, kunstenaars, publiek en samenleving en wil de hedendaagse beeldende kunst in Noord-Nederland versterken en ontwikkelen. Het CBK wil hiermee bijdragen aan een vitaal en duurzaam kunstklimaat en een leefomgeving waar burgers bij willen horen. De jaarlijkse kunstopdracht op Noorderzon is een voorbeeld waar deze verbindende rol zich in uit.

Platform GRAS
Platform GRAS, het Platform voor Groningen Architectuur en Stedenbouw, is het architectuurcentrum van én voor Groningen. Het stimuleert en jaagt de kennis van, en het debat over de gebouwde omgeving aan. GRAS speelt hierin een prikkelende rol door telkens een verrassende invalshoek te kiezen, en, waar mogelijk, geijkte denkpatronen te doorbreken.

Noorderzon
Noorderzon Performing Arts Festival Groningen is de ietwat curieuze combinatie van een internationaal kunstenfestival op het scherpst van de snede met spannende hedendaagse podiumkunsten uit alle delen van de wereld… én een groots zomerfeest in een vrij toegankelijk plantsoen. Een jaarlijks elfdaags festival voor zo’n 135.000 bezoekers uit Groningen, de rest van het land en de rest van de wereld. De 27e editie vindt plaats van donderdag 17 t/m zondag 27 augustus 2017. De toepassing van beeldende kunst vormt een waardevolle aanvulling op de reeks van andere kunstvormen die worden gepresenteerd.

Terug